OBCHODNÍ PODMÍNKY

Star Gold s.r.o. Lipová 231, 330 11 Třemošná

IČ: 28001851 DIČ: CZ28001851 Web: www.patara.cz Email: info@patara.cz Telefon: +420 608 426 520

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi společností Star Gold s.r.o., se sídlem Lipová 231, 330 11 Třemošná, IČ: 28001851, DIČ: CZ28001851 (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále jen „Kupující“) při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.patara.cz (dále jen „E-shop“).

1.2. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právem.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím E-shopu jsou závazné.

2.2. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Prodávající potvrdí objednávku Kupujícího.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku z důvodu vyprodání zásob, technické závady nebo nesplnění podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Ceny zboží jsou uvedeny na stránkách E-shopu a jsou konečné, včetně DPH.

3.2. Kupující může zaplatit za zboží následujícími způsoby:

  • Bankovním převodem
  • Platbou kartou online
  • Dobírkou (při převzetí zboží od dopravce)

4. Dodací podmínky

4.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží Kupujícímu v co nejkratší možné době, obvykle do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak.

4.2. Náklady na dopravu jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a liší se podle zvoleného způsobu dopravy.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, s výjimkou zakázkových objednávek.

5.2. Zakázkové objednávky, tj. zboží vyrobené podle specifikací Kupujícího nebo zboží upravené na míru, nelze vracet ani rušit po uzavření kupní smlouvy.

5.3. Pokud chce Kupující využít práva na odstoupení od smlouvy, musí o tom informovat Prodávajícího písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na email info@patara.cz.

5.4. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nepoškozené a v původním obalu.

6. Reklamace a záruční podmínky

6.1. Záruční doba na zboží je 24 měsíců od jeho převzetí Kupujícím.

6.2. Reklamaci lze uplatnit písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na email info@patara.cz.

6.3. Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje Kupujícího v souladu s platnými právními předpisy.

7.2. Osobní údaje budou použity pouze pro účely plnění smlouvy a nebudou poskytovány třetím osobám bez souhlasu Kupujícího.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto Podmínky jsou platné od 1. července 2024.

8.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky. Změněné Podmínky budou zveřejněny na stránkách E-shopu a budou platné od data jejich zveřejnění.

KAŽDÝ NÁŠ PRODUKT JE ŘÁDNĚ OZNAČEN ČESKOU PUNCOVNÍ ZNAČKOU.